De Nacht van de Literatuur in Amersfoort zoekt een of twee Bestuursleden voor gemiddeld 2 uur per week.

De Nacht van de Literatuur organiseert sinds 2015 één keer per jaar op verschillende locaties in Amersfoort een groot literatuurfestival, met een breed aanbod van regionale en landelijk bekende schrijvers en dichters (aanstormende en gevestigde namen); daarnaast is er een programma voor en door scholieren en vanaf dit jaar een programma voor en door nieuwkomers. Ook in tijden van corona heeft de stichting er alles aan gedaan om online activiteiten te organiseren. Voor de editie van april 2022, in de (verplaatste) Boekenweek, zijn onder andere Arnon Grunberg en Lale Gül vastgelegd.

Door het vertrek van één van de bestuursleden is de Nacht van de Literatuur per direct op zoek naar één of twee nieuwe bestuursleden

De Nacht van de Literatuur kent een bestuur van 4 tot 5 leden. Daarnaast kent de organisatie verschillende werkgroepen die worden aangestuurd door een project-coördinator. Alle functies zijn onbezoldigd.

Het bestuur opereert vooral op strategisch niveau en stelt de (financiële) kaders voor de coördinator en werkgroepen, die vooral in de uitvoering zitten. Het bestuur komt gemiddeld zes keer per jaar bij elkaar, waarbij de projectcoördinator regelmatig aanschuift om de voortgang van de activiteiten te bespreken. Daarbij stelt het bestuur de kaders en heeft het een klankbordfunctie.

Ook stelt het bestuur het jaarverslag en de jaarrekening op. Daarnaast onderhoudt het bestuur contact met (lokale) beleidsmakers en andere externen en zet het zich in voor het binnenhalen van subsidies, fondsen en sponsoren. De bestuursleden zijn enthousiaste ambassadeurs van de stichting en de projecten.

Het zou fijn zijn als de nieuwe bestuursleden over (een aantal van) de volgende kwaliteiten of kenmerken beschikken:

 • heeft affiniteit met literatuur en/of onderwijs;
 • houdt toezicht op de uitvoering van de beleidsmatige en financiële uitgangspunten en weet de juiste vragen te stellen;
 • weet wat er in de samenleving speelt en weet dit te vertalen naar algemeen bestuurlijke uitgangspunten;
 • kan functioneren op strategisch niveau, weet afstand te bewaren tot de uitvoerende werkgroepen en is niet gericht op het operationeel beleid; kent dus het juiste evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • heeft affiniteit met secretariële taken en/of affiniteit/ervaring met fondswerving
 • communiceert open en helder;
 • weet de balans te vinden tussen kritisch tegenspel en steunend samenwerken;
 • is een teamspeler en ziet het bestuur ook als een team;
 • heeft een relevant netwerk voor de organisatie; denk daarbij aan gemeentelijk en landelijk cultuurbeleid/politiek, onderwijs en/of bedrijfsleven.
 • Bestuursleden worden benoemd voor een termijn van vier jaar en kunnen herbenoemd worden voor dezelfde periode.
 • De functie is onbezoldigd.

Bij interesse ontvangen we jouw reactie met cv en een korte motivatie graag uiterlijk 8 februari.
Je kunt je reactie mailen naar de bestuursvoorzitter Geert Looyschelder via info@nachtvandeliteratuur.nl.
Mocht je vragen hebben, dan kunt je contact opnemen met Geert via telefoon: 06-185 832 02.

De kennismakingsgesprekken vinden plaats op maandagavond 14 februari met enkele leden van het huidige bestuur.